Novinky

Služebnice, panovnice reformátorky
Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.
Společně silní – Vyšla přeshraniční hospodářská brožura Zittau – Bogatynia – Hrádek n.N.
Svazek měst „Malý trojúhelník“ bude v budoucnu společně propagovat přeshraniční hospodářský prostor.
Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013
„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.
Sportovní možnosti pro lidi s handicapem
Workshop s životním příběhem maratonce na vozíčku nebo zkušenosti žen z klubu Amazonek nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ.
 

Scratch - Workshop k tématu hudební péče v oblasti Trojmezí 2013

„Zpívání spojuje“. O tom se můžeme přesvědčit při dvou koncertech, kterých se jako účinkující může zúčastnit každý, kdo se zajímají o hudbu, tedy zejména všichni aktivní zpěváci oblasti Euroregionu.

Slovo „Scratch" je spojováno s drápavými zvuky starých gramofonových desek. Znamená ale také `rozmanitě promíchané`, což přesně vystihuje celý projekt. Ve zkratce: Ráno se sejdou navzájem si úplně neznámí lidé, seznámí se spolu a nacvičí na večer téhož dne koncertní program. Tato myšlenka pochází z Velké Británie. Později byla s úspěchem přenesena do Holandska a různých částí Německa a nyní se vám naskýtá příležitost se takového projektu zúčastnit i v našem Euroregionu. Inspiraci a materiál budou hudebníci čerpat z hudebních pokladů regionu „Trojzemí". Město Žitava, historicky známé také jako „bohaté, majetné" vykazuje pro dobu raného novověku četné prameny, které byly ovlivněny českými exulanty. Takovými osobnostmi byli především varhaník Andreas Hammerschmidt a rektor Christian Keimann.

Projekt „Scratch" je dvoudílný. První částí je teoretický seminář, v druhé části se budou konat dva koncerty.

Seminář přiblíží historické události a měšťanské kulturní dějiny Žitavy. Prozradíme vám „know-how" potřebné k probádání dobových hudebních pramenů i to, jak tyto poznatky užijete v hudební praxi, tedy při nastudování hudebních děl. Seminář se bude konat o víkendu 14.-15. září 2013 v prostorách Knihovny Christiana-Weisse v Žitavě (Lisa-Tezner-Str. 11, Žitava). Přihlášky je nutné odevzdat do 01.09.2013 v Turistických informacích města Žitava (Markt 1,) nebo prostřednictvím internetu na www.musicantica.de.

Počet účastníků semináře je omezen na 15 míst a stojí 6€.

Koncerty projektu „Scratch" se budou konat v den Reformace 31.10.2013 v Žitavě a na Slavnost Všech svatých 1.11.2013 v Hrádku nad Nisou. V sobotu 26.10.2013 a ve středu 30.10.2013 se bude koncertní program nastudovávat. V tento den se zpěvačky a zpěváci setkají úplně poprvé - „rozmanitě promíchaní" lidé všech věkových skupin a kulturních zázemí - zkrátka každý, kdo rád zpívá, může v ten den nasbírat úplně nové zážitky a zkušenosti. Tímto společně prožitým dnem se potvrdí to známé pořekadlo, že „hudba spojuje". Pokud rádi zpíváte, přijďte. Sborové zkušenosti nejsou podmínkou, individuální příprava každého účastníka již před společnou zkouškou výrazně napomůže dobrému výsledku. Hledáme ale také zkušené sborové zpěváky, kteří by si chtěli rozšířit repertoár o hudební díla vzniklá v jejich regionu!

Na programu stojí jedna mše a několik známých a oblíbených barokních skladeb.

I k účasti na koncertech je zapotřebí se přihlásit. Stejně jako na seminář se přihlašujte v Turistických informacích města Žitava (Markt 1) nebo přes internet na www.musicantica.de. Prosíme, dbejte na datum přihlašovací lhůty!

Další podrobné informace o průběhu projektu, požadavcích na účastníky i přihlašovací formulář najdete na www.zittau.de.

Přehled termínů:

14.-15.09.2013 Seminář projektu „Scratch" v prostorách Knihovny Christiana-Weisse v Žitavě (Lisa-Tezner-Str. 11, Žitava).

26.10.2013 nepovinná a 30.10.2013 povinná zkouška

31.10.2013 v 17hodin a 1.11.2013 koncerty v Žitavě a Hrádku nad Nisou

Informace a příhlášení na www.musicantica.de.

publicita
Gemeinsame Geschäftsstelle des Städtaverbundes „ Kleines Dreieck“
Společný sekretariát Svazku měst Malý trojúhelník | Ziel/Cíl 3 CZ-D 100011677
Malý trojúhelník © 2010-2011 | design